Untitled Document
Untitled Document
FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç ekimi nedir?
FUE, modern saç ekim yöntemidir. FUE saç ekiminde transfer edilecek saç kökleri (foliküler ünite) kalıcı saçların yoğun oldukları ense bölgesinden mikromotor yardımı ile tek tek alınır (extraction). Kullandığımız bu mikromotor çok ince çaplı silindir şeklindeki ucu ile kıl folikülünü yani saç teli, kökü ve etrafındaki bir miktar dokuyu yerinden alır. Alım sırasında dikkat edilen konulardan bir tanesi uygun bölgelerdeki tüm folikülleri almak değil, alınan bölgede eksiklik hissettirmeyecek maksimum sayıda folikülü toplamaktır. Oluşan deliklerin küçük çaplı olması nedeniyle dikiş atılmaz ve dolayısıyla iz oluşmaz. Alınan foliküller 1,2,3 veya nadiren 4 saç teli içerebilir. Bunun için alınan greft sayısı ile ekilen saç teli sayısı birbirinden farklı kavramlardır (ortalama olarak; alınan greft sayısının 2.5-3 katı saç teli sayısına eşittir).
  s  
     
Saç verici bölge çoğunlukla ense bölgesidir ancak nadiren göğüs kılı gibi diğer bölgelerde kullanılır. Bu kıllar asla saç telleri kadar iyi sonuçlar vaadetmediği için alıcı sahada yeterli folikülü olmayan yine de saç ekimini çok arzulayan kişilere uygulanabilir. Verici bölge on gün içerisinde tamamen iyileşir. Saç ekimi yapılacak bölgede çok küçük delikler açılır ve foliküler ünitelere ayrıştırılmış saçlar bu deliklere yerleştirilir.
     
  s  
 
Toplanan greftlerin ekim tekniği hem FUT, hem de FUE yöntemlerinde aynıdır.Her iki teknikte de ekim için açılan delikler çok ince olduğundan, çok kısa zamanda iz kalmadan iyileşecektir.
 
FUT Tekniği FUE Tekniği
Kökler ince bir cilt şeridi halinde alınır. Kökler tek tek alınır.
İnce kalıcı bir iz bırakır. Verici alanda ancak mikroskop ile görülebilen nokta izler bırakır.
Kökler topluca çıkarılırken zarar görmez. Kökler tek tek çıkarılırken zarar görmez.
İki kulak arasında ciltte uzun süre hissizlik olur. İki kulak arasında ciltte hissizlik olmaz.
Sadece baştaki saçlar nakledilebilir. Saç ve vücut kılları ekilebilir.
Bir seansda en fazla 2000 greft ekilebilir. Bir seansta 2000-5000 greft nakledilebilir.
Foliküler üniteler mikroskop altında hazırlanır. Foliküler üniteler mikroskobik kesilerle çıkartılır.
Mikroskopla çalışıldığı için sonuç çok doğaldır. Mikroskobik çalışıldığı için sonuç çok doğaldır.
Bir seansta sonlanır. Bir seansta sonlanır.
Girişimden önce saçları kestirmek gerekmez. Girişim öncesinde saçların traş edilmesi gerekir.
İyileşme süresi 7-15 gündür. İyileşme süresi 7-10 gündür.
Dikişler 10 gün sonra alınır. Dikiş yoktur.
Bir kaç yıl ara ile operasyon aynı başarı ile tekrarlanabilir. 6 ay sonra operasyon başarı ile tekrarlanabilir.
Gerçekleştirilmesi en az 8 kişilik büyük bir ekip gerektirir. 3 kişilik bir ekiple yapılabilir.
Maliyeti FUE operasyonuna göre düşüktür. Maliyeti FUT operasyonundan yüksektir.